Available courses

Online kurz věnovaný novému mezinárodními standardu ISO 45001. ISO 45001 nahrazuje OHSAS 18001 a jednotlivé standardy pracovní bezpečnosti. V tomto semináři získáte přehled podstatných změn ISO 45001 a možností jejich praktického zahrnutí do systému.

Online kurz si můžete projít podle Vašich časových možností. Podíváte se na video našeho experta, projdete související studijní materiály a zodpovíte kontrolní otázky. Po úspěšném ukončení kurzu Vám vystavíme Potvrzení o absolvování.

V případě otázek či technických problémů nás kontaktujte e-mailem office@qualityaustria.cz

Kurz obsahuje témata Psychologie a legislativy nutná pro úspěšné složení zkoušky Manažer ISMS.

Zavádění nových systémů většinou naráží na odpor – kromě situací, kdy ovládáme umění psychologie. Tento jednodenní seminář Vám zprostředkuje základy, abyste mohli získané odborné znalosti úspěšně uplatnit v prostřední podniku. Patří sem soft skills jako schopnost moderovat, schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit konflikty, interdisciplinární spolupráce nebo také znalost vztahových modelů, skupinově dynamické procesy a motivační techniky. Rovněž sebeuvědomění manažera patří k rozhodujícím faktorům úspěšnosti. 

Cíl kurzu: Účastníci budou schopni úspěšně prosazovat podnikové cíle s co nejmenším třením na úrovni vztahů. Také se naučí vytvářet projektové týmy, vést je a motivovat