Available courses

Základy systémů řízení kvality uceleně, jasně a přehledně.

Témata: • systémová dokumentace • řízení procesů • požadavky ISO 9001 • plánování v managementu kvality • zlepšování a posuzování rizik / příležitostí • interní audity • metody a nástroje managementu kvality

Formát: online kurz, online materiály, webinář / workshop na konci kurzu a zkouška na místě

Budoucí reprezentanti kvality získají díky tomuto kurzu rychle a uceleně veškeré potřebné informace o systému řízení kvality. Kurz je ukončen zkouškou na místě (face2face) se dvěma odborníky z oboru managementu kvality. Úspěšní absolventi obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

Kurz obsahuje témata Psychologie a legislativy nutná pro úspěšné složení zkoušky Manažer ISMS.

Zavádění nových systémů většinou naráží na odpor – kromě situací, kdy ovládáme umění psychologie. Tento jednodenní seminář Vám zprostředkuje základy, abyste mohli získané odborné znalosti úspěšně uplatnit v prostřední podniku. Patří sem soft skills jako schopnost moderovat, schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit konflikty, interdisciplinární spolupráce nebo také znalost vztahových modelů, skupinově dynamické procesy a motivační techniky. Rovněž sebeuvědomění manažera patří k rozhodujícím faktorům úspěšnosti. 

Cíl kurzu: Účastníci budou schopni úspěšně prosazovat podnikové cíle s co nejmenším třením na úrovni vztahů. Také se naučí vytvářet projektové týmy, vést je a motivovat