logo CIS

Online kurzy společnosti CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.

Pro vstup a přihlášení do kurzu nám napište na kurzy@cis-cert.cz nebo nás kontaktujte přes www.

Zavádění nových systémů většinou naráží na odpor – kromě situací, kdy ovládáme umění psychologie. Tento jednodenní seminář Vám zprostředkuje základy, abyste mohli získané odborné znalosti úspěšně uplatnit v prostřední podniku. Patří sem soft skills jako schopnost moderovat, schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit konflikty, interdisciplinární spolupráce nebo také znalost vztahových modelů, skupinově dynamické procesy a motivační techniky. Rovněž sebeuvědomění manažera patří k rozhodujícím faktorům úspěšnosti. 

Cíl kurzu: Účastníci budou schopni úspěšně prosazovat podnikové cíle s co nejmenším třením na úrovni vztahů. Také se naučí vytvářet projektové týmy, vést je a motivovat